塞下曲其一

雪滿衣裳冰滿須,
曉隨飛將伐單于。
平生意氣今何在,
把得家書淚似珠。

 

Tái hạ khúc kỳ 1

Tuyết mãn y thường băng mãn tu,
Hiểu tùy Phi Tướng phạt Thiền Vu.
Bình sinh ý khí kim hà tại,
Bả đắc gia thư lệ tự chu.

 

Dịch nghĩa

Tuyết rơi đầy áo băng phủ đầy râu
Sáng theo Phi Tướng đánh đuổi Thiền Vu
Ý khí thường ngày bây giờ không biết ở đâu
Khi đọc thư nhà, lệ nhỏ như ngọc châu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Áo râu băng tuyết phủ đầy
Sáng theo Phi Tướng đuổi dài Thiền Vu
Bình sinh ý chí nay đâu
Thư nhà cầm đọc giọt châu hàng hàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Râu đóng băng, tuyết nhuộm chiến bào,
Sáng theo Phi tướng phạt Hung Nô.
Bình sinh ý chí đâu còn nữa,
Thư nhà cầm đọc lệ tuôn trào.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tuyết bám chinh bào, băng đóng râu,
Sáng theo Phi tướng đánh Thiền Vu.
Bình sinh ý khí giờ đâu hết,
Cầm đọc thư nhà lệ tựa châu.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tuyết đầy áo, băng đầy râu đóng
Sáng nay theo Phi tướng phạt Thuyền
Thường ngày chí khí ngang nhiên
Cầm thư nhà, bỗng lệ tuôn thành dòng

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hoàng Anh

Áo đầy tuyết, râu đầy băng phủ
Sáng theo Phi Tướng đánh Thiền Vu
Ý chí ngày thường đi đâu cả
Cầm thư nhà đọc, khóc tu tu

55.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuyết bám áo đầy, băng phủ râu,
Sáng theo Phi Tướng đuổi Thiền Vu.
Bình sinh ý khí đâu còn nữa,
Cầm đọc thư nhà, lệ ngọc châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời