蠶穀行

天下郡國向萬城,
無有一城無甲兵。
焉得鑄甲作農器,
一寸荒田牛得耕。
牛盡耕,
蠶亦成。
不勞烈士淚滂沱,
男穀女絲行復歌。

 

Tàm cốc hành

Thiên hạ quận quốc hướng vạn thành,
Vô hữu nhất thành vô giáp binh!
Yên đắc chú giáp tác nông khí,
Nhất thốn hoang điền, ngưu đắc canh.
Ngưu tận canh,
Tàm diệc thành.
Bất lao liệt sĩ lệ bàng đà,
Nam cốc, nữ ti, hành phục ca.

 

Dịch nghĩa

Thiên hạ kể hàng vạn thành trì,
Không thành nào không có binh đao!
Uớc gì khí giới được đúc làm nông cụ,
Và một tấc ruộng hoang trâu cũng được cày.
Trâu cày hết ruộng,
Tằm tang cũng thành công.
Không phiền các liệt sĩ phải tầm tã nước mắt,
Trai cày ruộng, gái canh cửi, vừa làm vừa ca.


(Năm 769)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Nhìn khắp muôn thành cả nước đây,
Thành nào mà chẳng giáp binh đầy.
Ước đem giáp đúc thành nông cụ,
Tấc đất còn hoang trâu được cày.
Trâu khắp nơi cày,
Tằm cũng bủa đầy.
Chẳng nhọc lòng quân lệ sụt sùi,
Trai trồng gái dệt hát hò vui.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Dưới trời các quận khắp muôn thành
Không có thành nào không giáp binh
Ước sao áo giáp đúc cày cuốc
Một tấc ruộng hoang chẳng phế canh
Ruộng chẳng phế canh
Tằm chăn cũng xinh
Khỏi phiền liệt sĩ lệ tuôn sa
Trai cày gái dệt thảy vui ca.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Dưới trời thành lũy đến vạn ngàn,
Thành nào mà chẳng giáp binh tràn.
Ước đem áo giáp rèn cày cuốc,
Trâu cày không sót tấc đất hoang.
Trâu cày hết ruộng,
Tốt ngời tằm tang.
Khỏi phiền tướng sĩ khóc than,
Trai cày gái dệt, ca vang vui vầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Dưới trời các quận muôn thành
Thành nào cũng có giáp binh chất đầy
Sao không đúc giáp làm cày
Ruộng hoang tấc đất chẳng ai bỏ thừa
Trâu cày hết sức mới vừa
Tằm nuôi được lứa thành tơ dồi dào
Khỏi phiền liệt sĩ dàn châu
Trai cày gái dệt ca âu vui vầy


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đời này có đến vạn thành,
Mỗi thành, binh giáp để dành giết nhau.
Đem làm nông cụ cho mau,
Đất hoang, mỗi tấc có trâu cầy bừa.
Trâu cầy vỡ đất sớm trưa,
Chăn tầm, dệt lụa, lại vừa trồng dâu.
Chiến binh vất vả đã lâu,
Chẳng nhờ thêm nữa lệ sầu lại tuôn.
Trai trồng lúa, gái tơ ươm,
Vừa làm vừa hát, miệng vương nụ cười...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Kể coi khắp nước, vạn trại lính,
Khí giới nơi nơi chất đống đầy.
Giá đem nấu chảy đúc nông cụ,
Ruộng hoang một tấc, có trâu cày!
Trâu cày ruộng,
Tằm tơ nhương.
Hết cảnh liệt sĩ lệ hai hàng,
Trai cày, gái dệt, ca hát vang!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Các quận có cả muôn thành luỹ
Chả thành nào binh khí không đầy
Nếu rèn binh khí thành cày
Ruộng hoang hẳn có trâu cày, lúa xanh
Lúa xanh nhiều, tằm ganh cũng chín
Liệt sĩ đều im nín khóc than
Gái trai làm, hát hân hoan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Dưới trời dựng biết bao thành
Mỗi thành đều có giáp binh trấn đầy
Mong sao nung giáp thành cày
Vỡ hoang tấc đất, trâu thay sức người
Trâu cày trọn, tằm tốt tươi
Đâu còn chiến sĩ khóc đời gian nan
Trai cày, gái dệt ca vang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời