田家(新見鵲銜庭樹枝)

新見鵲銜庭樹枝,
黃口出巢今已飛。
粟留啄椹桑葉老,
科鬥出畦新稻齊。
田家苦作候時節,
汲汲未免寒與飢。
去來暴取獨何者,
請視七月豳人詩。

 

Điền gia (Tân kiến thước hàm đình thụ chi)

Tân kiến thước hàm đình thụ chi,
Hoàng khẩu xuất sào kim dĩ phi.
Túc lưu trác thầm tang diệp lão,
Khoa đấu xuất huề tân đạo tề.
Điền gia khổ tác hậu thì tiết,
Cấp cấp vị miễn hàn dữ cơ.
Khứ lai bạo thủ độc hà giả,
Thỉnh thị “Thất nguyệt” bân nhân thi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Vừa xem tha rấc về xây tổ
Đã thấy chim con cất cánh bay
Chim nuốt quả dâu, cành úa lá
Ếch con lìa ruộng, lúa vươn dày
Nhà nông vất vả trông thời tiết
Tất bật quanh năm vẫn đói gày
Tước đoạt, chuyện thường, sao thế hử?
Xem bài "Thất nguyệt" sẽ tường ngay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây vườn mới mẹ chim tha rác
Nay chim non đã nhác thấy ra
Thóc chim mổ, lá dâu già
Mạ đem cấy ruộng lúa ra lên đều
Nhà nông cực nhọc theo thời tiết
Vất vả mà đói rét chưa tha
Bạo tàn tước đoạt ai ta?
Người Bân “Tháng Bảy” thi ca giải bày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mới trông thước ngậm rác cây sân
làm tổ nay con há miệng vàng.
Chim mổ lúa dành, dâu héo úa
Mạ đem ruộng cấy, đọt bằng trang.
Nhà nông khổ nhọc theo thời tiết
Chưa khỏi cơ hàn dạ chẳng an.
Ai kẻ độc quyền thô bạo đoạt
Xin xem « Thang bảy» của người Bân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời