青塚

青塚前頭隴水流,
燕支山上暮雲秋。
蛾眉一墜窮泉路,
夜夜孤魂月下愁。

 

Thanh trủng

Thanh trủng tiền đầu Lũng thuỷ lưu,
Yên Chi sơn thượng mộ vân thu.
Nga mi nhất truỵ cùng tuyền lộ,
Dạ dạ cô hồn nguyệt hạ sầu.


thanh trủng: mộ Chiêu Quân ở đất Hồ cỏ mọc xanh trong khi xung quanh cây cỏ tàn úa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đầu mộ xanh dòng sông Lũng chảy
Núi Yên Chi mây trải cuối chiều
Mày ngài truỵ đất tịch liêu
Đêm đêm hồn vẩn vơ theo trăng buồn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Mộ ai xanh rì bên sông Lũng
Đầu núi Yên Chi mây chiều giăng
Thuý mi sa xuống khe thu lạnh
Đêm đêm cô hồn sầu khóc trăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trước nấm mồ xanh, Lũng chảy mau,
Yên Chi, thu tối ráng non đầu.
Mày ngài một mảnh rơi cùng suối,
Tối tối hồn cô dưới nguyệt sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Xanh mộ đầu sông Lũng chảy tuôn
Thu Yên Chi xế núi mây vương
Má hồng mệnh bạc khe vùi vập
Hồn lẽ đêm đêm dưới nguyệt buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mồ xanh đầu bến Lũng trôi
Yên Chi núi thẳm bóng chiều mây thu
Mày ngài vùi lấp đã lâu
Hồn ai dưới bóng trăng sầu thở than

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông Lũng chảy ngang đầu Thanh Trủng
Mây chiều thu che phủ núi Yên
Mày ngài chôn chặt đường bên
Dưới trăng hồn hiện đêm đêm khóc buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước mộ phần xanh dòng Lũng lưu,
Yên Chi, trên núi mộ mây thu.
Mày ngài vùi dập bên đường suối,
Tối tối cô hồn dưới nguyệt sầu.

Qua đầu dòng Lũng mồ xanh,
Núi Yên Chi mộ mây giăng thu trời.
Mày ngài một mảnh suối rơi,
Đêm đêm hồn lẻ trăng vơi khổ sầu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mé trước mộ xanh sông Lũng chảy
Mây thu chiều núi Yên Chi giăng
Mày ngài một xuống cuối đường suối
Hồn lẻ đêm đêm buồn dưới trăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời