20/09/2021 16:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh trủng
青塚

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 06:56

 

Nguyên tác

青塚前頭隴水流,
燕支山上暮雲秋。
蛾眉一墜窮泉路,
夜夜孤魂月下愁。

Phiên âm

Thanh trủng tiền đầu Lũng thuỷ lưu,
Yên Chi sơn thượng mộ vân thu.
Nga mi nhất truỵ cùng tuyền lộ,
Dạ dạ cô hồn nguyệt hạ sầu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đầu mộ xanh dòng sông Lũng chảy
Núi Yên Chi mây trải cuối chiều
Mày ngài truỵ đất tịch liêu
Đêm đêm hồn vẩn vơ theo trăng buồn
thanh trủng: mộ Chiêu Quân ở đất Hồ cỏ mọc xanh trong khi xung quanh cây cỏ tàn úa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Thanh trủng