Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
16 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/08/2008 02:11 bởi Vanachi
Đường Ngạn Khiêm 唐彦謙 tự Mậu Nghiệp 茂業, hiệu Lộc môn tiên sinh 鹿門先生, người Tấn Dương, Tinh Châu (nay thuộc Thái Nguyên, Trung Quốc). Ông bắt đầu dự thi tiến sĩ khoảng cuối năm Hàm Thông (860-873), nhưng mười hơn năm không đỗ, được Trung hoà Trung Vương Trọng 中王重 nhận làm tòng sự, sau làm quan đến Tiết độ phó sứ Hưng Nguyên (nay là Hán Trung, Giáp Tây), thứ sử Lãng Châu (nay là Lãng Trung, Tứ Xuyên), Bích Châu (nay là Thông Giang, Tứ Xuyên). Ông bác học đa nghệ, văn từ tráng lệ, tinh thông thư, hoạ, âm nhạc, uống rượu. Ông giỏi thơ ngũ ngôn cổ thi, học theo thi pháp của Lý Thương Ẩn, nhưng phong cách trong sáng khoáng đạt. Thơ ông có Lộc môn tập 鹿門集 ba quyển còn lưu truyền.