Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: cây thông (12)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/02/2014 20:18

托根蟠泰華,
倚干蝕莓苔。
誰云山澤間,
而無梁棟才。

 

Tùng

Thác căn bàn Thái, Hoa,
Ỷ can thực môi đài.
Thuỳ vân sơn trạch gian,
Nhi vô lương đống tài.

 

Dịch nghĩa

Mọc gốc trên núi Thái Sơn, Hoa Sơn,
Cho rêu xanh nương nhờ sống bám trên cành.
Ai nói ở chốn núi đầm này,
Không có những thân cây làm kèo, làm cột?


Tác giả mượn cây thông để ngụ ý nơi núi đầm cũng có nhân tài gánh vác được việc nước.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mọc gốc trên núi Hoa, núi Thái
Còn cho rêu ỷ lại trên cành
Ai khinh nói chốn non xanh
Cây làm kèo, cột không sinh sản nhiều?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thái, Hoa mọc gốc cây
cho rêu xanh bám phủ.
Ai nói núi đầm này
không sản sinh cột trụ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Rễ gửi quanh núi Thái, Hoa
Cây nghiêng ăn ruỗng bám vào rêu xanh
Ai điều trong chốn núi, đầm
Tài năng lương đống âm thầm chẳng ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời