春思春愁一萬枝,
遠村遙岸寄相思。
西園有雨和苔長,
南內無人拂檻垂。
遊客寂寥緘遠恨,
暮鶯啼叫惜芳時。
晚來飛絮如霜鬢,
恐為多情管別離。

 

Liễu

Xuân tứ xuân sầu nhất vạn chi,
Viễn thôn dao ngạn ký tương ti (tư).
Tây Viên hữu vũ hoà đài trưởng,
Nam Nội vô nhân phất hạm thuỳ.
Du khách tịch liêu giam viễn hận,
Mộ oanh đề khiếu tích phương thì.
Vãn lai phi nhứ như sương mấn,
Khủng vị đa tình quản biệt ly.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên Minh

Muôn cành xuân gợi ý sầu vương,
Thôn vắng bờ xa gửi nhớ thương.
Mưa chốn Tây Viên rêu biếc phủ,
Người thưa Nam Nội rủ song đường.
Cuối ngày oanh hót thương mùa cũ,
Cô tịch ôm sầu khách viễn phương.
Tiếng sáo biệt ly ray rứt quá,
Tơ chiều bay ngỡ tóc pha sương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Muôn cành gợi xuân sầu xuân ý
Nỗi nhớ nhung xa ký gửi nhau
Vườn tây mưa, rêu mọc mau
Nhà nam liễu phất phơ sau hiên dài
Du khách lặng ngậm hoài mối hận
Chim oanh chiều hót giận thời qua
Hoa bay như thể sương pha
Sợ nghe tiếng sáo ly ca quá buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Muôn cành gợi ý tứ xuân sầu
Thôn trẻo bờ xa gởi nhớ nhau.
Người vắng liễu dài phơ phất cửa
Mưa dầm vườn tược mướt xanh rêu.
Mùa thơm oanh tiếc kêu than vãn
Hận cũ khách buồn lặng tịch liêu.
Mái tóc tơ sương năm tháng gội
sợ đa tình khúc biệt ly tiêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời