28/05/2024 21:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liễu

Tác giả: Đường Ngạn Khiêm - 唐彦謙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/02/2009 07:33

 

Nguyên tác

春思春愁一萬枝,
遠村遙岸寄相思。
西園有雨和苔長,
南內無人拂檻垂。
遊客寂寥緘遠恨,
暮鶯啼叫惜芳時。
晚來飛絮如霜鬢,
恐為多情管別離。

Phiên âm

Xuân tứ xuân sầu nhất vạn chi,
Viễn thôn dao ngạn ký tương tư.
Tây Viên hữu vũ hoà đài trưởng,
Nam Nội vô nhân phất hạm thuỳ.
Du khách tịch liêu giam viễn hận,
Mộ oanh đề khiếu tích phương thì.
Vãn lai phi nhứ như sương mấn,
Khủng vị đa tình quản biệt ly.

Bản dịch của Cao Nguyên Minh

Muôn cành xuân gợi ý sầu vương,
Thôn vắng bờ xa gửi nhớ thương.
Mưa chốn Tây Viên rêu biếc phủ,
Người thưa Nam Nội rủ song đường.
Cuối ngày oanh hót thương mùa cũ,
Cô tịch ôm sầu khách viễn phương.
Tiếng sáo biệt ly ray rứt quá,
Tơ chiều bay ngỡ tóc pha sương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đường Ngạn Khiêm » Liễu