Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: hoa rụng (36)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/02/2014 20:16

春早落英

紛紛從此見花殘,
轉覺長繩系日難。
樓上有愁春不淺,
小桃風雪憑闌干。

 

Xuân tảo lạc anh

Phân phân tòng thử kiến hoa tàn,
Chuyển giác trường thằng hệ nhật nan.
Lâu thượng hữu sầu xuân bất thiển,
Tiểu đào phong tuyết bằng lan can.

 

Dịch nghĩa

Mới vào xuân mà hoa đã tàn nhiều,
Chợt muốn dùng dây dài trói mặt trời lại nhưng thật khó.
Trên lầu cao hờn trách xuân qua mau không ít,
Cô bé không màng gió tuyết, cứ đứng tựa lan can.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mới vào xuân hoa rơi đã lắm
Muốn dùng dây mà nắm mặt trời
Trên lầu xuân oán có người
Tựa lan can mặc tơi bời tuyết bay

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trông thấy hoa rơi cánh cánh tàn
Dây nào buộc được bóng dương quang
Lầu cao man mác thương xuân ý
Tựa cửa đào tơ gió tuyết tràn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời