楊柳枝五首其一

朝陽晴照綠楊煙,
一別通波十七年。
應有舊枝無處覓,
萬株風裏卓旌旃。

 

Dương liễu chi ngũ thủ kỳ 1

Triêu dương tình chiếu lục dương yên,
Nhất biệt Thông ba thập thất niên.
Ưng hữu cựu chi vô xứ mịch,
Vạn chu phong lý trác tinh chiên.


Lời dẫn: Năm Càn Phù thứ năm (878), quan thứ sử Hứa Châu là Tiết Năng cùng thuộc cấp và quan khách, vui uống rượu ngon trên gác quận đường, và xem đoàn ca múa thiện nghệ của quận trình diễn năm bài "Liễu chi từ" do ông vừa soạn xong.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mặt trời sớm chiếu sương trên liễu
Mười bảy năm biệt nẻo Thông châu
Muốn nhìn cành liễu, tìm đâu ?
Vạn cây trong gió rướn cao ngang cờ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng sớm chiếu dương xanh trong khói
Mười bảy năm xa khỏi Thông Châu
Liễu xưa nay biết tìm đâu
Thân trong gió mạnh khác đâu cột cờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời