楊柳枝五首其二

晴垂芳態吐牙新,
雨擺輕條濕面春。
別有出牆高數尺,
不知搖動是何人。

 

Dương liễu chi ngũ thủ kỳ 2

Tình thuỳ phương thái thổ nha tân,
Vũ bãi khinh điều thấp diện xuân.
Biệt hữu xuất tường cao sổ xích,
Bất tri dao động thị hà nhân.

 

Dịch nghĩa

Lúc tạnh ráo, các cành thơm buông rủ đâm thêm chồi non,
Sau cơn mưa, các cành mềm đượm nước làm dáng vẻ xuân tươi.
Đặc biệt có vài cành vươn cao hơn tường vài thước,
Chẳng biết thướt tha yểu điệu vì ai vậy?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Liễu rũ thơm mầm tơ vừa nhú
Cành nhẹ đưa lá tụ mưa xuân
Nhánh non vượt khỏi mặt tường
Cây xanh đã đánh động dường lòng ai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lúc tạnh ráo cành thêm đọt mới
Sau cơn mưa lá gội xuân tươi
Vượt tường vài thước chào mời
Thướt tha yểu điệu với người nào đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tạnh trời cành rủ thơm chồi mới
Cành nhẹ mưa ngừng ướt mặt xuân
Vượt tường mấy thước một cành
Biết đâu lay động cành xuân ai người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời