Thân nhẹ nhàng gió lay tha thướt,
Một ngày xuân ngủ ước ba lần.
Khuê tình bến nước phân vân,
Buồn đưa mắt biếc tiễn chân bao người.

tửu tận tình do tại