贈柳

章台從掩映,
郢路更參差。
見說風流極,
來當婀娜時。
橋回行欲斷,
堤遠意相隨。
忍放花如雪,
青樓撲酒旗。

 

Tặng liễu

Chương Đài tòng yểm ánh,
Dĩnh lộ cánh sâm si.
Kiến thuyết phong lưu cực,
Lai đương a na thì.
Kiều hồi hành dục đoạn,
Đê viễn ý tương tuỳ.
Nhẫn phóng hoa như tuyết,
Thanh lâu phác tửu kỳ.

 

Dịch nghĩa

Liễu trên đường Chương Đài đã bóng mượt,
Mà trên đường đất Dĩnh càng so le.
Nghe nói liễu cực kỳ phong lưu,
Lại ngắm đúng vào lúc đang mềm mại đẹp đẽ.
Vừa đi vừa ngắm liễu lên đến cầu hết đi nổi phải quay về,
Nhưng ý say mê liễu vẫn theo dõi dọc bờ đê xa.
Cố gắng làm hoa bay như tuyết,
Khắp các nơi ăn uống đều có cờ quán rượu.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên Chương đài liễu đà bóng mượt
Đất Dĩnh còn tha thướt so le
Nghe đồn liễu rất kiêu xa
Lại xem đang lúc ra hoa diễm kiều
Lên tới cầu đành quay trở lại
Bờ đê xa mắt dõi trông theo
Tạo hoa như tuyết bay vèo
Nơi nơi quán rượu có treo cờ mời.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Chương đài liễu che mờ
Lộ Dĩnh không thứ tự
Nói rằng luồng gió dữ
vào lúc liễu thướt tha.
Đi về cầu muốn nghỉ
Ý nghĩ theo đê xa
Nỡ tung hoa như tuyết
Thanh lâu phất lá cờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Chương Đài bóng mượt khuất xa mờ
Lộ Dĩnh hàng cây chỗ rậm thưa
Nức tiếng phong lưu từ mấy thuở
Phô danh tha thướt đúng ngay giờ
Đê xa gửi gắm tình xa vắng
Cầu hẹn quay về lúc tiễn đưa
Hoa rụng tơi bời như tuyết đổ
Lầu xanh quán rượu phất tung cờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chương Đài liễu bóng mượt đường,
Trên đường đất Dĩnh càng thường so le.
Phong lưu rất mực đồn nghe,
Lại nhìn vào lúc đang khoe đẹp mềm.
Lên cầu ngắm liễu mệt thêm,
Nhưng say mê liễu dọc thềm đê xa.
Cố làm bay tuyết như hoa,
Nơi treo cờ rượu đều là quán ăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời