22/05/2024 11:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng liễu
贈柳

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 02/11/2016 03:03

 

Nguyên tác

章台從掩映,
郢路更參差。
見說風流極,
來當婀娜時。
橋回行欲斷,
堤遠意相隨。
忍放花如雪,
青樓撲酒旗。

Phiên âm

Chương Đài[1] tòng yểm ánh,
Dĩnh[2] lộ cánh sâm si.
Kiến thuyết phong lưu cực,
Lai đương a na thì.
Kiều hồi hành dục đoạn,
Đê viễn ý tương tuỳ.
Nhẫn phóng hoa như tuyết,
Thanh lâu[3] phác tửu kỳ.

Dịch nghĩa

Liễu trên đường Chương Đài đã bóng mượt,
Mà trên đường đất Dĩnh càng so le.
Nghe nói liễu cực kỳ phong lưu,
Lại ngắm đúng vào lúc đang mềm mại đẹp đẽ.
Vừa đi vừa ngắm liễu lên đến cầu hết đi nổi phải quay về,
Nhưng ý say mê liễu vẫn theo dõi dọc bờ đê xa.
Cố gắng làm hoa bay như tuyết,
Khắp các nơi ăn uống đều có cờ quán rượu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên Chương đài liễu đà bóng mượt
Đất Dĩnh còn tha thướt so le
Nghe đồn liễu rất kiêu xa
Lại xem đang lúc ra hoa diễm kiều
Lên tới cầu đành quay trở lại
Bờ đê xa mắt dõi trông theo
Tạo hoa như tuyết bay vèo
Nơi nơi quán rượu có treo cờ mời.
[1] Tên một con đường trong kinh thành Trường An.
[2] Tên đất, nay trong huyện Giang Lăng, tỉnh Hồ Bắc. Nước Sở thời Chiến Quốc đặt kinh đô tại đây.
[3] Thời cổ gọi những nơi ăn uống rượu chè.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Tặng liễu