春詠

春來還似去年時,
手把花枝唱竹枝。
狂瘦未曾餐有味,
不緣中酒卻緣詩。

 

Xuân vịnh

Xuân lai hoàn tự khứ niên thì,
Thủ bả hoa chi xướng trúc chi.
Cuồng sấu vị tằng xan hữu vị,
Bất duyên trung tửu khước duyên thi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xuân nay cũng giống xuân qua
Tay cầm hoa, miệng hát bài "Trúc chi"
Khát khao xuân nếm mấy khi
Không duyên rượu cũng đền nghì duyên thơ

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân năm nay giống như năm ngoái
Ca cành tre tay hái cành hoa
Gã khùng cơm chẳng cần no
Không duyên với rượu nhưng thơ duyên lành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Xuân nay xuân trước giống như y
Tay phất cành hoa hát “Trúc chi”
Gả xấu gầy ăn không biết vị
Không duyên cùng rượu có duyên thi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời