13/07/2024 07:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi ngũ thủ kỳ 2
楊柳枝五首其二

Tác giả: Tiết Năng - 薛能

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 17:46

 

Nguyên tác

晴垂芳態吐牙新,
雨擺輕條濕面春。
別有出牆高數尺,
不知搖動是何人。

Phiên âm

Tình thuỳ phương thái thổ nha tân,
Vũ bãi khinh điều thấp diện xuân.
Biệt hữu xuất tường cao sổ xích,
Bất tri dao động thị hà nhân.

Dịch nghĩa

Lúc tạnh ráo, các cành thơm buông rủ đâm thêm chồi non,
Sau cơn mưa, các cành mềm đượm nước làm dáng vẻ xuân tươi.
Đặc biệt có vài cành vươn cao hơn tường vài thước,
Chẳng biết thướt tha yểu điệu vì ai vậy?

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Liễu rũ thơm mầm tơ vừa nhú
Cành nhẹ đưa lá tụ mưa xuân
Nhánh non vượt khỏi mặt tường
Cây xanh đã đánh động dường lòng ai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Năng » Dương liễu chi ngũ thủ kỳ 2