折楊柳其五

微黃才綻未成陰,
繡戶珠簾相映深。
長恨早梅無賴極,
先將春色出前林。

 

Chiết dương liễu kỳ 5

Vi hoàng tài trán vị thành âm,
Tú hộ châu liêm tương ánh thâm.
Trường hận tảo mai vô lại cực,
Tiên tương xuân sắc xuất tiền lâm.

 

Dịch nghĩa

(Những sợi tơ màu) vàng lợt vừa nhú chưa đủ um tùm,
Đứng bên nhà giàu có rèm châu ngọc, thấy thật là tăm tối.
Giận nhất là bọn hoa mai nở sớm cực kỳ tai hại,
Chúng đã mang vẻ xuân trưng ra trước rừng rồi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Bóng chưa thành, tơ khi kết mộng
Hun hút sâu rèm ngọc cửa thêu
Hận hoa mai sớm dám trêu
Tranh đua xuân sắc nở đều rừng hoang

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Vàng nhạt tơ thòng bóng chửa râm,
Nhà thêu rèm ngọc ánh vô ngần.
Hận cho mai sớm loài trơ trẽn,
Đỏng đảnh bên rừng khoe sắc xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tơ vàng lợt vừa ra chưa rậm
Bên rèm châu thật lắm bẽ bàng
Giận thay mai nở vội vàng
Trước rừng xuân sắc huy hoàng trưng ra

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tơ vàng nhỏ mịn chẳng râm
Rèm châu cửa gấm âm thầm bóng chung.
Giận mai sớm nở vô cùng
Trưng bày xuân sắc trước rừng đầu tiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời