Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2007 17:11

折楊柳其三

玉樓煙薄不勝芳,
金屋寒輕翠帶長。
公子驊騮往何處,
綠陰堪系紫遊韁。

 

Chiết dương liễu kỳ 3

Ngọc lâu yên bạc bất thăng phương,
Kim ốc hàn khinh thuý đới trường.
Công tử hoa lưu vãng hà xứ,
Lục âm kham hệ tử du cương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Lầu ngọc cao hương tranh sương mỏng
Màu biếc xanh nhẹ bọc nhà vàng
Ngựa hoa công tử đi rong
Tàng cây xưa thả cương vòng tử du

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lầu ngọc khói thưa bát ngát hương,
Nhà vàng lành lạnh biếc bao dường.
Hoa Lưu, công tử về đâu nhỉ,
Cương tía bóng mờ cứ vấn vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thien Thanh

Lầu ngọc khói hương nhè nhẹ bay,
Nhà vàng mát dịu, hàng liễu dài.
Ngựa hoa công tử đi đâu thế?
Hãy dừng buộc cương nơi bóng cây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lầu ngọc hương thơm hơn khói mỏng
Biếc giăng nhiều lạnh cóng nhà vàng
Ngựa hoa công tử đi rong
Dây cương khôn buộc bóng xanh râm lành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời