Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2007 17:12

折楊柳其六

隋家堤上已成塵,
漢將營邊不復春。
只向江南並塞北,
酒旗相伴惹行人。

 

Chiết dương liễu kỳ 6

Tuỳ gia đê thượng dĩ thành trần,
Hán tướng doanh biên bất phục xuân.
Chỉ hướng Giang Nam tịnh tái bắc,
Tửu kỳ tương bạn nhạ hành nhân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Liễu đê Tuỳ đã tan thành bụi
Doanh Hán, cây tàn lụi không xuân
Còn chăng tái bắc Giang Nam
Cùng cờ quán rượu song hàng tung bay

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trên bến nhà Tùy hóa bụi vần,
Bên dinh tướng Hán chẳng hồi xuân.
Nay ra ải Bắc, Giang Nam có,
Cờ rượu, người đi kết bạn thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bờ đê Tuỳ nay thành cát bụi
Doanh Hán xây hết thấy mùa xuân
Biên thuỳ bắc, hay Giang Nam
Liễu bên quán rượu tất làm người ham.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đê Tuỳ thành cát bụi hoang
Những doanh trại Hán xuân tàn biên cương.
Hướng Giang Nam, ải bắc phương
Ngọn cờ quán rượu bạn đường người đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời