22/07/2024 01:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiết dương liễu kỳ 5
折楊柳其五

Tác giả: Đoàn Thành Thức - 段成式

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2007 17:12

 

Nguyên tác

微黃才綻未成陰,
繡戶珠簾相映深。
長恨早梅無賴極,
先將春色出前林。

Phiên âm

Vi hoàng tài trán vị thành âm,
Tú hộ châu liêm tương ánh thâm.
Trường hận tảo mai vô lại cực,
Tiên tương xuân sắc xuất tiền lâm.

Dịch nghĩa

(Những sợi tơ màu) vàng lợt vừa nhú chưa đủ um tùm,
Đứng bên nhà giàu có rèm châu ngọc, thấy thật là tăm tối.
Giận nhất là bọn hoa mai nở sớm cực kỳ tai hại,
Chúng đã mang vẻ xuân trưng ra trước rừng rồi.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Bóng chưa thành, tơ khi kết mộng
Hun hút sâu rèm ngọc cửa thêu
Hận hoa mai sớm dám trêu
Tranh đua xuân sắc nở đều rừng hoang

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thành Thức » Chiết dương liễu kỳ 5