20/04/2021 08:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi ngũ thủ kỳ 1
楊柳枝五首其一

Tác giả: Tiết Năng - 薛能

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 17:45

 

Nguyên tác

朝陽晴照綠楊煙,
一別通波十七年。
應有舊枝無處覓,
萬株風裏卓旌旃。

Phiên âm

Triêu dương tình chiếu lục dương yên,
Nhất biệt Thông ba thập thất niên.
Ưng hữu cựu chi vô xứ mịch,
Vạn chu phong lý trác tinh chiên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mặt trời sớm chiếu sương trên liễu
Mười bảy năm biệt nẻo Thông châu
Muốn nhìn cành liễu, tìm đâu ?
Vạn cây trong gió rướn cao ngang cờ.
Lời dẫn: Năm Càn Phù thứ năm (878), quan thứ sử Hứa Châu là Tiết Năng cùng thuộc cấp và quan khách, vui uống rượu ngon trên gác quận đường, và xem đoàn ca múa thiện nghệ của quận trình diễn năm bài "Liễu chi từ" do ông vừa soạn xong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Năng » Dương liễu chi ngũ thủ kỳ 1