小松

自小刺頭深草裏,
而今漸覺出蓬蒿。
時人不識凌雲木,
直待凌雲始道高。

 

Tiểu tùng

Tự tiểu thích đầu thâm thảo lý,
Nhi kim tiệm giác xuất bồng hao.
Thì nhân bất thức lăng vân mộc,
Trực đãi lăng vân thuỷ đạo cao.

 

Dịch nghĩa

Từ một mầm nhọn nhỏ bé trong đám cỏ rậm,
Nay đã lú dần ra khỏi cỏ bồng, cỏ hao.
Người đời lúc đó đâu biết đó là cây sẽ mọc xuyên mây,
Đợi đến khi xuyên mây thực sự mới nói quả là cao thật.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ mầm nhỏ nở trong bụi rậm
Nay lú ra khỏi đám cỏ hao
Ai hay là giống mọc cao
Đợi xuyên mây mới thì thào là cao

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Ngọc An Hiên

Mầm non mọc giữa cỏ dày
Vươn chồi đâm nảy khỏi lùm bồng, hao
Đâu ai nghĩ sẽ mọc cao
Đến khi ngọn chạm mây cao mới ngờ

Thoáng nghĩ, lòng thanh tịnh
Sen rộ nở muôn nơi
Chưa có đánh giá nào
Trả lời