Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/04/2007 22:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/04/2024 16:35

再經胡城縣

去歲曾經此縣城,
縣民無口不冤聲;
今來縣宰加朱紱,
便是生靈血染成。

 

Tái kinh Hồ Thành huyện

Khứ tuế tằng kinh thử huyện thành,
Huyện dân vô khẩu bất oan thanh.
Kim lai huyện tể gia chu phất,
Tiện thị sinh linh huyết nhiễm thành.

 

Dịch nghĩa

Năm ngoái ta từng đi qua huyện này
Không miệng người dân nào không cất tiếng kêu oan
Năm nay quan huyện lại được thưởng dây tua đỏ
Hẳn là do máu dân lành nhuộm nên

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Năm ngoái ta đi khắp huyện này,
Tiếng oan dậy đất não nùng thay.
Nay quan được thưởng dây tua đỏ,
Chính máu dân lành nhuộm đỏ dây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Năm qua ta dạo khắp huyện thành,
Muôn dân oán thán thấu trời xanh.
Nay quan lãnh thêm dây tua đỏ,
Hẳn là dây thấm máu dân lành!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Huyện này năm ngoái ta qua
Dân lành cả trẻ lẫn già kêu oan
Năm nay, tua đỏ thưởng quan
Phải chăng là máu của dân nhuốm hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Năm ngoái về đây, dạo huyện thành,
Nhà nhà, dân oán dậy trời xanh.
Nay quan huyện được dây thao đỏ,
Là máu sinh linh nhuộm mới thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Năm ngoái từng qua cái huyện này,
Muôn dân muôn miệng réo oan đầy!
Quan nay được thưởng dây tua đỏ,
Hẳn máu dân lành nhuộm đỏ dây?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm ngoái có việc đi qua huyện
Thấy dân cư đầy truyện oán than
Nay thêm dây đỏ cho quan
Hẳn là do máu dân oan nhuộm thành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Huyện nầy năm ngoái cũng từng qua
Dậy đất tiếng oan thật xót xa
Tua đỏ năm nay quan được thưởng
Chính do nhuộm máu của dân ra

Chưa có đánh giá nào
Trả lời