30/09/2023 17:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiểu tùng
小松

Tác giả: Đỗ Tuân Hạc - 杜荀鶴

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2014 09:18

 

Nguyên tác

自小刺頭深草裏,
而今漸覺出蓬蒿。
時人不識凌雲木,
直待凌雲始道高。

Phiên âm

Tự tiểu thích đầu thâm thảo lý,
Nhi kim tiệm giác xuất bồng hao.
Thì nhân bất thức lăng vân mộc,
Trực đãi lăng vân thuỷ đạo cao.

Dịch nghĩa

Từ một mầm nhọn nhỏ bé trong đám cỏ rậm,
Nay đã lú dần ra khỏi cỏ bồng, cỏ hao.
Người đời lúc đó đâu biết đó là cây sẽ mọc xuyên mây,
Đợi đến khi xuyên mây thực sự mới nói quả là cao thật.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ mầm nhỏ nở trong bụi rậm
Nay lú ra khỏi đám cỏ hao
Ai hay là giống mọc cao
Đợi xuyên mây mới thì thào là cao

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Tuân Hạc » Tiểu tùng