11/04/2021 20:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tùng

Tác giả: Đường Ngạn Khiêm - 唐彦謙

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/02/2014 20:18

 

Nguyên tác

托根蟠泰華,
倚干蝕莓苔。
誰云山澤間,
而無梁棟才。

Phiên âm

Thác căn bàn Thái, Hoa,
Ỷ can thực môi đài.
Thuỳ vân sơn trạch gian,
Nhi vô lương đống tài.

Dịch nghĩa

Mọc gốc trên núi Thái Sơn, Hoa Sơn,
Cho rêu xanh nương nhờ sống bám trên cành.
Ai nói ở chốn núi đầm này,
Không có những thân cây làm kèo, làm cột?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mọc gốc trên núi Hoa, núi Thái
Còn cho rêu ỷ lại trên cành
Ai khinh nói chốn non xanh
Cây làm kèo, cột không sinh sản nhiều?
Tác giả mượn cây thông để ngụ ý nơi núi đầm cũng có nhân tài gánh vác được việc nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đường Ngạn Khiêm » Tùng