憑韋少府班覓松樹子

落落出群非櫸柳,
青青不朽豈楊梅。
欲存老蓋千年意,
為覓霜根數寸栽。

 

Bằng Vi thiếu phủ Ban mịch tùng thụ tử

Lạc lạc xuất quần phi cử liễu,
Thanh thanh bất hủ khởi dương mai.
Dục tồn lão cái thiên niên ý,
Vị mịch sương căn số thốn tài.

 

Dịch nghĩa

Cao vút khỏi đám, không như cây cử liễu,
Xanh xanh không hề héo như cây dương mai.
Có ý muốn giữ cái thân già tới ngàn năm,
Thì nên coi trồng cái cây có rễ cứng to tới vài tấc này.


(Năm 760)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cao vút trên trời thường khác liễu,
Xanh um không uá chẳng như mai.
Ý muốn thân cây sống trăm tuổi,
Thì trồng gốc cứng rễ to dầy.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Người phi thường liễu nào dám sánh,
Dương mai nào đua cạnh xanh tươi?
Ngàn năm chiếc lọng để đời,
Ông vì tôi nhớ tìm tôi ít tùng.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thân cao vút không màng liễu cử
Lá xanh hoài không kể dương mai
Ý già bóng phủ còn hoài
Xin tìm vài tấc cao loài thông con.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cao vút không như cây cử liễu,
Xanh xanh không héo tựa dương mai.
Thân già muốn giữ ngàn năm tuổi,
Xem rễ cây to vài tấc này.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không như cử liễu vút cao,
Xanh xanh không héo khác nào dương mai.
Thân già muốn giữ nghìn sau,
Trồng cây rễ cứng to vài tấc ngay.

11.00
Trả lời