Đàn tranh gấm, dây gân, móng bạc
Tiếng đàn xuân dẫn dắt tiệc xuân
Ngắm hoa say tựa lan can
Bên mây chải tóc mai tràn xuống tai

tửu tận tình do tại