23/06/2024 04:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề kỳ 2
無題其二

Tác giả: Đường Ngạn Khiêm - 唐彦謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/02/2014 20:05

 

Nguyên tác

錦箏銀甲響鶛弦,
勾引春聲上綺筵。
醉倚闌干花下月,
犀梳斜嚲鬢雲邊。

Phiên âm

Cẩm tranh ngân giáp hưởng côn[1] huyền,
Câu dẫn xuân thanh thướng ỷ diên.
Tuý ỷ lan can hoa hạ nguyệt,
Tê sơ tà đả mấn vân biên.

Dịch nghĩa

Đàn tranh bọc gầm, móng gảy bằng bạc, dây bằng gân côn kê,
Nhạc xuân lôi kéo ta tới chiếu (tiệc rượu) có nẹp lụa.
Say tựa lan can ngắm hoa dưói trăng,
Đứng bên mây chải tóc mai xoã xuống.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đàn tranh gấm, dây gân, móng bạc
Tiếng đàn xuân dẫn dắt tiệc xuân
Ngắm hoa say tựa lan can
Bên mây chải tóc mai tràn xuống tai
[1] Tức côn kê, tên một loài chim hình dáng nó như chim hạc, thời xưa dùng gân của nó phơi khô làm dây đàn tranh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đường Ngạn Khiêm » Vô đề kỳ 2