Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/02/2014 20:11

無題其七

夜合庭前花正開,
輕羅小扇為誰裁?
多情驚起雙蝴蝶,
飛入巫山夢裏來。

 

Vô đề kỳ 7

Dạ hợp đình tiền hoa chính khai,
Khinh la tiểu phiến vị thuỳ tài?
Đa tình kinh khởi song hồ điệp,
Phi nhập Vu Sơn mộng lý lai.

 

Dịch nghĩa

Hoa dạ hợp ở sân trước vừa mở rộng,
Do đâu mà màn lụa mỏng lay động nhẹ?
Khiến một đôi bướm đa tình giật mình,
Chúng bay vào giấc mộng Vu Sơn.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa dạ hợp trước sân mở rộng
Màn lụa hơi lay động rung rinh
Làm cho đôi bướm giật mình
Cùng bay vào giấc mộng tình Vu Sơn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trước sân dạ hợp hoa khoe cánh
Màn lụa vì ai nhẹ nhẹ nhẹ lay
Đôi bướm đa tình chao cánh vỗ
Vu Sơn cõi mộng chập chờn bay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời