楊柳枝其五

館娃宮外鄴城西,
遠映征帆近拂堤。
系得王孫歸意切,
不關春草綠萋萋。

 

Dương liễu chi kỳ 5

Quán Oa cung ngoại Nghiệp Thành tê,
Viễn ánh chinh phàm cận phất đê.
Hệ đắc Vương Tôn quy ý thiết,
Bất quan xuân thảo lục thê thê.

 

Dịch nghĩa

Ngoài cung Quán Oa phía tây Nghiệp Thành
Liễu tha thướt trên đê, xa xa thấp thoáng cánh buồm chinh khách
Nay giữ được tâm ý Vương Tôn trở về tha thiết
Không quan ngại cỏ xuân đã xanh tươi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nghiệp Thành liễu óng tơ vàng
Buồm chinh nhân gợi mênh mang nỗi sầu
Vương Tôn tha thiết về đâu ?
Cỏ xuân nay đã một màu xanh xanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thành Nghiệp ngoài tây cung Quán Oa,
Ảnh buồm phơ phất cạnh đê xa.
Vương tôn gấp gáp về đâu nhỉ?
Chẳng ngắm cỏ xuân biết mượt mà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Quán Oa cung phía Nghiệp thành tây
Thuyền chiến xa, đê cạnh liễu lay.
Tha thiết Vương tôn về ngập ý
Xuân sang nào quản cỏ xanh đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cung Quán Oa phía tây thành Nghiệp
Buồm xa xa liễu phất trên đê
Vương tôn tha thiết muốn về
Không quan cỏ tốt thê thê xuân thì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Cung Oa thành Nghiệp ngoài tê (tây)
Lá buồm xa chói mặt đê gần kề
Vương tôn buộc đặng ấy về
Cỏ xuân chẳng đợi rì rì sắc xanh


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Lưa thưa dọc ngõ ngang thành
Bờ xanh trước lái buông mành bên đê
Tơ tình buộc khách thăm quê
Nhớ nhau đâu có một về cỏ xuân


Bản dịch từ Đường thi thất tuyệt diễn ca phụ tạp văn 唐詩七絕演歌附雜文 (ký hiệu AB.333) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghiệp Thành Oa Quán ngoài cung tây,
Tha thướt liễu, buồm thấp thoáng bày.
Tha thiết Vương Tôn về giữ ý,
Cỏ xuân không ngại đã xanh đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Tây phương, thành Nghiệp, quán Oa
Vương Tôn tâm ý thiết tha muốn về
Buồm xa, liễu rủ trên đê
Ngại chi xuân đến bốn bề cỏ xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời