Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]

Dương liễu chi kỳ 2

Trung Quốc » Vãn Đường » Tề Kỷ
6 trả lời, 2305 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/11/2006 05:08

Dương liễu chi kỳ 5

15.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Ôn Đình Quân
8 trả lời, 2394 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/11/2006 18:11

Hồi vọng Quán Oa cố cung

15.00
Trung Quốc » Trung Đường » Lý Thân
5 trả lời, 2905 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/03/2008 09:57

Ngô thành lãm cổ

Trung Quốc » Trung Đường » Trần Vũ
2 trả lời, 1641 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/10/2008 08:18

Quán Oa cung

Trung Quốc » Minh » Cao Khải
1 trả lời, 1089 lượt xem, 0 người thích
Do Đông Hải Cù Sinh gửi ngày 28/04/2020 16:30

Quán Oa cung hoài cổ

14.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Bì Nhật Hưu
4 trả lời, 2031 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 28/07/2014 14:45

Quán Oa cung hoài cổ ngũ tuyệt kỳ 1

15.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Bì Nhật Hưu
4 trả lời, 2669 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/10/2013 19:41

Quán Oa cung hoài cổ ngũ tuyệt kỳ 2

Trung Quốc » Vãn Đường » Bì Nhật Hưu
1 trả lời, 943 lượt xem, 0 người thích
Do Trần Đông Phong gửi ngày 23/06/2021 16:07

Quán Oa cung hoài cổ ngũ tuyệt kỳ 3

Trung Quốc » Vãn Đường » Bì Nhật Hưu
5 trả lời, 2166 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/10/2013 17:38

Quán Oa cung hoài cổ ngũ tuyệt kỳ 4

15.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Bì Nhật Hưu
1 trả lời, 894 lượt xem, 0 người thích
Do Trần Đông Phong gửi ngày 23/06/2021 17:34

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Quán Oa