館娃宮懷古

豔骨已成蘭麝土,
宮牆依舊壓層崖。
弩臺雨壞逢金鏃,
香徑泥銷露玉釵。
硯沼只留溪鳥浴,
屧廊空信野花埋。
姑蘇麋鹿真閒事,
須為當時一愴懷。

 

Quán Oa cung hoài cổ

Diễm cốt dĩ thành lan xạ thổ,
Cung tường y cựu áp tằng nhai.
Nỗ đài vũ hoại phùng kim thốc,
Hương kính nê tiêu lộ ngọc thoa.
Nghiễn chiểu chỉ lưu khê điểu dục,
Tiệp lang không tín dã hoa mai.
Cô Tô my lộc chân nhàn sự,
Tu vị đương thì nhất sảng hoài.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cốt cách đẹp thành xạ lan trong đất
Vách tường cung còn đấy tựa bên non
Lầu bắn nỏ rớt rơi đầu tên gãy
Đường thơm xưa bùn lấp ngọc thoa mòn
Nghiên đựng mực chỉ có chim vào tắm
Hành lang im mai lấp dấu chân son
Đài Cô Tô bầy hươu nai vơ vẩn
Thời xưa qua mà hoài vọng vẫn còn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thành đất thơm đẹp xinh cốt cách
Tường cung cao đè ép sườn non
Đài nỏ tàn, mũi tên còn
Đường thơm trâm ngọc chỗ mòn lộ ra
Ao nghiên nay toàn là chim tắm
Guốc hành lang hoang vắng hàng mai
Cô Tô lặng lẽ hươu nai
Lúc này nỗi nhớ thương ai dâng trào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vốn thành đẹp cốt đất lan thơm,
Còn đấy cung tường từng tựa non.
Lầu bắn nỏ rơi tên rớt gãy,
Đường thơm bùn lấp ngọc thoa mòn.
Mực nghiên đựng chỉ chim vào tắm
Hiên gỗ hoa mai lấp dấu son.
Thong thả Cô Tô hươu lẩn quẩn,
Thời qua hoài vọng xưa nay còn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Xương đẹp đã thành đất đượm thơm
Tường cung như cũ áp sườn non
Mưa trôi đài nỏ mũi tên lộ
Bùn chảy lối thơm thoa ngọc còn
Ao mực chỉ lưu chim suối tắm
Hiên giày tin vắng cỏ hoa chôn
Cô Tô hươu hoẵng an nhàn thật
Nên có lúc này chút nhớ thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời