俠客行

欲出鴻都門,
陰雲蔽城闕。
寶劍黯如水,
微紅溼餘血。
白馬夜頻驚,
三更霸陵雪。

 

Hiệp khách hành

Dục xuất Hồng Đô môn,
Âm vân tế thành khuyết.
Bảo kiếm ảm như thuỷ,
Vi hồng thấp dư huyết.
Bạch mã dạ tần kinh,
Tam canh Bá Lăng tuyết.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Muốn vượt cửa Hồng Đô,
Mây đùn lấp thành khuyết.
Kiếm báu sẫm như nước,
Tia hồng loáng dư huyết.
Ngựa bạch hý luôn đêm,
Canh ba cầu Bá tuyết.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Định vượt cửa Hồng Đô,
Mây đen phủ thành khuyết.
Kiếm báu lạnh như nước,
Đốm hồng sót thù huyết.
Ngựa trắng hí rền đêm,
Canh ba Lăng đổ tuyết!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nóng lòng rời cửa Hồng Đô          
Mây đen che phủ kinh đô thành trì
Lạnh lùng kiếm báu nước trôi       
Máu hồng giọt nhỏ li ti ướt rìa
Mấy lần ngựa nhát đêm khuya        
Bá Lăng tuyết phủ canh ba trắng trời

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cửa Hồng Đô nhắm đường tẩu thoát
Mây mờ che phủ khắp kinh thành
Uy nghi kiếm toả sắc xanh
Trong tay hiệp sĩ còn tanh máu đào
Ban đêm ngựa trắng hí cao
Canh ba tuyết đổ ào ào Bá Lăng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mau ra cửa Hông Đô
Thành khuyết mây lấp mờ
Kiếm báu sắc nước lạnh
còn đỏ máu vấy dơ.
Đêm hí vang ngựa bạch
Ba Lăng tuyết canh ba.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Man

Toan rời cổng Hồng đô,
Mây ám che thành khuyết.
Bảo kiếm xạm màu nước,
Vết máu rỉ sắc hồng,
Ngựa trắng hí vang đêm,
Canh ba hận đã quyết.


Câu cuối nghĩa đen là: Vào canh ba, (mối thù) ở Bá Lăng đã được rửa. Chữ tuyết này cùng là chữ tuyết trong thành ngữ “Báo thù tuyết hận”.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hồng Đô muốn vượt cửa nầy,
Kinh thành che lấp đùn mây bên trời.
Sẫm như kiếm báu nước mờ,
Tia hồng lấp loáng còn dơ máu đào.
Luôn đêm ngựa bạch hý gào,
Canh ba cầu Bá dồi dào tuyết rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời