新添聲楊柳枝

井底點燈深燭伊,
共郎長行莫圍棋。
玲瓏骰子安紅豆,
入骨相思知不知?

 

Tân thiêm thanh Dương liễu chi

Tĩnh để điểm đăng thâm chúc y,
Cộng lang trường hành mạc vi kỳ.
Linh lung đầu tử an hồng đậu,
Nhập cốt tương tư tri bất tri?

 

Dịch nghĩa

Dưới đáy giếng sâu có bóng đèn soi hình em phản chiếu,
Cùng em đi đường dài đừng vào ngõ cụt.
Hạt hồng đậu làm kẹp tóc lung linh trên đầu,
Rõ ràng để nhớ nhau, phải không em?


Tác giả đã viết một tổ thơ 8 bài thất ngôn tứ tuyệt với tựa đề Dương liễu chi, nay lại thêm bài này nữa không kể vào tổ thơ đó.

Nguồn: Đường thi quan chỉ, Từ Bắc Văn, Tế Nam xuất bản xã, 1995

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đáy giếng in hình em phản chiếu
Đường dài đi đừng quẹo ngõ cùng
Lung linh kẹp tóc đậu hồng
Rõ ràng để nhớ! Phải không em à?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đáy giếng sâu in bóng đuốc lồng
Cùng anh dài bước chẳng đường cùng.
Long lanh xúc xắc viên hồng đậu
là cực tương tư đấy biết không?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đáy giếng soi hình em phản chiếu,
Cùng em dài bước đừng đường cùng.
Lung linh kẹp tóc đầu hồng đậu,
Khắc cốt tương tư có biết không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Miên Nhi

Đáy giếng đuốc in bóng hình chàng,
Đường dài chung bước chẳng rẽ ngang.
Lung linh hồng đậu em mang,
Tương tư khắc cốt liệu chàng có hay?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời