23/01/2021 02:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiệp khách hành
俠客行

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/12/2007 18:53

 

Nguyên tác

欲出鴻都門,
陰雲蔽城闕。
寶劍黯如水,
微紅溼餘血。
白馬夜頻驚,
三更霸陵雪。

Phiên âm

Dục xuất Hồng Đô môn,
Âm vân tế thành khuyết.
Bảo kiếm ảm như thuỷ,
Vi hồng thấp dư huyết.
Bạch mã dạ tần kinh,
Tam canh Bá Lăng[1] tuyết.

Bản dịch của Đông A

Muốn vượt cửa Hồng Đô,
Mây đùn lấp thành khuyết.
Kiếm báu sẫm như nước,
Tia hồng loáng dư huyết.
Ngựa bạch hý luôn đêm,
Canh ba cầu Bá tuyết.
[1] Đời Hán Vũ Đế là nơi có các lăng tẩm, nay tại thôn Mao Tây, thành phố Tây An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Hiệp khách hành