Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hàn Thượng Quế (14 bài)
- Tào Học Thuyên (2 bài)
- Chung Tinh (5 bài)
- Viên Trung Đạo (3 bài)
- Lý Lưu Phương (1 bài)
Tạo ngày 16/01/2018 22:06 bởi tôn tiền tử
Đồ Dao Sắt 屠瑤瑟 (1572-1600) tự Tương Linh 湘靈, người huyện Ngân (nay thuộc Ninh Ba, Chiết Giang), là con gái của Đồ Long 屠隆, sinh năm Sùng Khánh thứ 6 đời Minh Mục Tông, qua đời năm Vạn Lịch thứ 28 đời Thần Tông. Nàng được gả cho học trò Hoàng Chấn Cổ 黃振古. Thơ có Lưu hương thảo 留香草 1 quyển.