Xếp theo:

Trang trong tổng số 26 trang (259 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Dương liễu chi từ

Trung Quốc » Vãn Đường » Hàn Tông
5 trả lời, 1142 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/02/2014 09:25

Đan Dương tống Vi tham quân

Trung Quốc » Thịnh Đường » Nghiêm Duy
4 trả lời, 1394 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 07/05/2014 13:52

Đáp chư hữu tặng biệt nguyên vận

Việt Nam » Nguyễn » Ngô Nhân Tĩnh » Thập Anh đường thi tập
3 trả lời, 2186 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/10/2010 17:53

Đáp Vương Khanh tống biệt

Trung Quốc » Trung Đường » Vi Ứng Vật
3 trả lời, 1301 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/07/2014 17:22

Đề thu giang tống biệt đồ

Việt Nam » Trần » Trần Đình Thâm
5 trả lời, 2133 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/08/2008 02:10

Đoàn Tính lâm hành bả tửu vi biệt, tẩu bút dữ chi

Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
4 trả lời, 2050 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/06/2014 11:26

Độ Kinh Môn tống biệt

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
8 trả lời, 7369 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/06/2007 18:04

Đông dạ tống nhân

14.00
Trung Quốc » Trung Đường » Giả Đảo
3 trả lời, 1807 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/02/2014 20:49

Đông Dương tửu gia tặng biệt kỳ 1

15.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Vi Trang
6 trả lời, 3167 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/04/2007 18:12

Đông Dương tửu gia tặng biệt kỳ 2

24.50
Trung Quốc » Vãn Đường » Vi Trang
12 trả lời, 4019 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/04/2007 18:00

Trang trong tổng số 26 trang (259 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: tống biệt