Xếp theo:

Trang trong tổng số 9 trang (90 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]

Tống thượng thư Sài Trang Khanh xuất sứ An Nam

Trung Quốc » Nguyên » Tông Lễ
1 trả lời, 313 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/11/2018 06:57

Tống thượng thư Sài Trang Khanh xuất sứ An Nam

Trung Quốc » Nguyên » Vương Bàn
1 trả lời, 355 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/10/2018 22:23

Tống thượng thư Sài Trang Khanh xuất sứ An Nam

Trung Quốc » Nguyên » Vương Cấu
1 trả lời, 444 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/10/2018 23:16

Tống thượng thư Sài Trang Khanh xuất sứ An Nam

Trung Quốc » Nguyên » Vương Chi Cương
1 trả lời, 305 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/11/2018 06:05

Tống thượng thư Sài Trang Khanh xuất sứ An Nam

Trung Quốc » Nguyên » Vương Hy Hiền
1 trả lời, 328 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/11/2018 06:28

Tống thượng thư Sài Trang Khanh xuất sứ An Nam kỳ 1

Trung Quốc » Nguyên » Lý Thanh (II)
1 trả lời, 305 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/11/2018 06:34

Tống thượng thư Sài Trang Khanh xuất sứ An Nam kỳ 2

Trung Quốc » Nguyên » Lý Thanh (II)
1 trả lời, 257 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/11/2018 06:36

Tống Tiêu lang trung xuất sứ An Nam

Trung Quốc » Nguyên » Đổng Văn Dụng
1 trả lời, 381 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/11/2018 13:44

Tống Văn Sử Phó Dữ Lệ tá thiên sứ An Nam

Việt Nam » Trần » Lê Tắc
1 trả lời, 349 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/11/2018 15:53

Tức tịch hoạ thế tử vận

15.00
Trung Quốc » Nguyên » Tiêu Phương Nhai
1 trả lời, 371 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/10/2018 09:05

Trang trong tổng số 9 trang (90 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: sứ Trung Quốc