重別李評事

莫道秋江離別難,
舟船明日是長安。
吳姬緩舞留君醉,
隨意青楓白露寒。

 

Trùng biệt Lý bình sự

Mạc đạo thu giang ly biệt nan,
Chu thuyền minh nhật thị Trường An.
Ngô cơ hoãn vũ lưu quân tuý,
Tuỳ ý thanh phong bạch lộ hàn.

 

Dịch nghĩa

Không ai biết biệt ly trên sông thu khó khăn đến nhường nào
Thuyền nhẹ ngày mai đã ở Trường An
Người đẹp nước Ngô ngừng múa hát giữa người say
Mặc cho sương lạnh phủ trắng cây phong xanh


Bình sự là một chức quan chuyên lo về hình ngục.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Nam

Trên sông tiễn biệt khó khăn
Ngày mai thuyền đã Trường An cách vời
Khách say người đẹp lệ rơi
Cây xanh lạnh trắng một trời sông thu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đừng nói sông thu ly biệt nan,
Ngày mai thuyền nhỏ cặp Trường An.
Gái Ngô múa chậm lưu say khách,
Mặc ý phong xanh, móc lạnh tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đừng nói sông thu khó ly biệt
Thuyền Trường An sẵn hết ngày mai
Vũ công chuốc rượu ông dài
Mặc cho sương gió lạnh ngoài can chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đừng nói sông thu cách biệt nan
Thuyền con mai đã đến Trường An
Gái Ngô múa chậm lưu chân khách
Phủ trắng phong xanh mặc giá sương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sông thu biệt khó nói làm chi
Trường An mai sớm thuyền đi tối ngày
Gái Ngô múa chậm bạn say
Phong xanh sương trắng tuỳ ai lạnh nồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ai biết biệt sông thu khó khăn,
Ngày mai thuyền nhẹ ở Trường An.
Giữa say người đẹp Ngô ngừng hát,
Sương lạnh mặc cây phủ trắng làn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Sông thu từ biệt gian nan
Thuyền rồi sẽ đến Trường An mai ngày
Gái Ngô ngừng nhạc đám say
Phong xanh cũng mặc sương vây trắng đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời