20/08/2022 09:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng biệt Lý bình sự
重別李評事

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2008 03:42

 

Nguyên tác

莫道秋江離別難,
舟船明日是長安。
吳姬緩舞留君醉,
隨意青楓白露寒。

Phiên âm

Mạc đạo thu giang ly biệt nan,
Chu thuyền minh nhật thị Trường An.
Ngô cơ hoãn vũ lưu quân tuý,
Tuỳ ý thanh phong bạch lộ hàn.

Dịch nghĩa

Không ai biết biệt ly trên sông thu khó khăn đến nhường nào
Thuyền nhẹ ngày mai đã ở Trường An
Người đẹp nước Ngô ngừng múa hát giữa người say
Mặc cho sương lạnh phủ trắng cây phong xanh

Bản dịch của Nguyễn Văn Nam

Trên sông tiễn biệt khó khăn
Ngày mai thuyền đã Trường An cách vời
Khách say người đẹp lệ rơi
Cây xanh lạnh trắng một trời sông thu
Bình sự là một chức quan chuyên lo về hình ngục.
Nguồn: Đường thi - Trăm bài thơ hay, NXB Hải Phòng, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Trùng biệt Lý bình sự