Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch
Từ khoá: người đẹp (119) giặt lụa (3)

Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2008 12:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 08/10/2008 12:25

浣紗女

錢塘江畔是誰家,
江上女兒全勝花。
吳王在時不得出,
今日公然來浣紗。

 

Hoán sa nữ

Tiền Đường giang bạn thị thuỳ gia,
Giang thượng nữ nhi toàn thắng hoa.
Ngô vương tại thì bất đắc xuất,
Kim nhật công nhiên lai hoán sa.

 

Dịch nghĩa

Bến sông Tiền Đường có nhà ai,
Mà con gái đẹp hơn hoa trên bờ sông.
Lúc vua Ngô còn tại thế cô chưa ra đời,
Hôm nay cứ tự nhiên ra giặt lụa thôi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoa Sơn

Nhà ai bến nước Tiền Đường
Trên sông thôn nữ hoa nhường kém xinh
Ngô Vương còn ngự kinh thành
Sớm hôm giặt lụa quẩn quanh vui đùa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Bến sông Tiền Đường một nếp nhà,
Dung nhan thôn nữ át trăm hoa.
Ngô vương còn ngự nơi cung điện,
Nàng còn giặt lụa, tháng ngày qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên Tiền Đường là nhà ai thế?
Gái ra sông hoa lá kém xinh
Vua Ngô chưa xuất cung đình
Nên nay nàng vẫn vô tình giặt sa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà ai soi bóng nước Tiền Đường
Hoa thắm so bì nhạt sắc hương
Ngày đến bến sông ngồi giặt lụa
Mốt mai chờ gặp được Ngô Vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Ở bến Tiền Đường, có một nhà
Bên sông, con gái đẹp như hoa
Vua Ngô lúc ấy còn chưa đẻ
Ra suối, hôm nay giặt lụa là.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sông Tiền Đường bến ấy nhà ai
Gái đẹp bên sông hơn hẳn hoa
Ngô Vương đương vị nàng chưa hiện
Giặt lụa hôm nay thoải mái ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiền Đường bên bến có nhà ai,
Con gái trên bờ đẹp tựa hoa.
Tại thế vua Ngô cô chẳng thấy,
Hôm nay thấy giặt lụa, the, sa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nhà ai bên bến Tiền Đường
Có con gái đẹp hoa nhường dưới sông
Thời Ngô cô chửa lọt lòng
Nay ra giặt lụa bên sông thả hồn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời