30/03/2023 08:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán sa nữ
浣紗女

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2008 12:24

 

Nguyên tác

錢塘江畔是誰家,
江上女兒全勝花。
吳王在時不得出,
今日公然來浣紗。

Phiên âm

Tiền Đường[1] giang bạn thị thuỳ gia,
Giang thượng nữ nhi toàn thắng hoa.
Ngô vương[2] tại thì bất đắc xuất,
Kim nhật công nhiên lai hoán sa.

Dịch nghĩa

Bến sông Tiền Đường có nhà ai,
Mà con gái đẹp hơn hoa trên bờ sông.
Lúc vua Ngô còn tại thế cô chưa ra đời,
Hôm nay cứ tự nhiên ra giặt lụa thôi.

Bản dịch của Hoa Sơn

Nhà ai bến nước Tiền Đường
Trên sông thôn nữ hoa nhường kém xinh
Ngô Vương còn ngự kinh thành
Sớm hôm giặt lụa quẩn quanh vui đùa
[1] Tên khúc cuối của sông Phú Xuân, chảy qua thành phố cảng Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, rồi ra cửa biển. Sông này cách suối Nhược Da ở huyện Thiệu Hưng, nơi Tây Thi xưa giặt lụa, khoảng 60km.
[2] Tức vua Phù Sai nước Ngô, được vua Câu Tiễn nước Việt dâng người đẹp Tây Thi làm ái phi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Hoán sa nữ