酬張少府

晚年惟好靜,
萬事不關心。
自顧無長策,
空知返舊林。
松風吹解帶,
山月照彈琴。
君問窮通理,
漁歌入浦深。

 

Thù Trương thiếu phủ

Vãn niên duy hiếu tĩnh,
Vạn sự bất quan tâm.
Tự cố vô trường sách,
Không tri phản cựu lâm.
Tùng phong xuy giải đới,
Sơn nguyệt chiếu đàn cầm.
Quân vấn cùng thông lý,
Ngư ca nhập phố thâm.

 

Dịch nghĩa

Những năm về già tính thích yên lặng
Mọi sự không còn quan tâm đến
Tự xét lại mình không thấy có gì hay hơn
Không còn trí (tranh đua) về ở lại trong rừng cũ
Gió rừng tùng thổi tung bay giải đới
Trăng miền núi chiếu trên cây đàn
Bạn hỏi đến lý cùng lẽ triệt
Ấy là tiếng ca của ngư phủ vang vọng trên bãi cát

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khi về già chỉ mong yên tĩnh
Mọi việc đều không đáng quan tâm
Biết mình không có tài năng
Trở về rừng cũ nương thân cho rồi
Gió thông thổi khơi khơi tà áo
Trăng núi soi khi dạo đàn cầm
Hỏi tôi về lẻ “cùng, thông”
Hãy nghe bài hát của dân thuyền chài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Thân già cần yên tĩnh
Mọi việc chẳng quan tâm
Xét mình không còn cách
Về rừng cũ ta nằm
Gió thổi tung giãi lụa
Trăng núi chiếu đàn cầm
Cùng thông bạn đừng hỏi
Như tiếng buồn trên sông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Tuổi già chỉ tĩnh là vui
Dở hay muôn việc gác ngoài mái tai
Kinh luân tự xét vô tài
Thời thôi rừng cũ thôi thời về thôi
Nhịp đàn bên núi trăng soi
Thảnh thơi dải áo buông lơi gió tùng
Anh hỏi tôi lẽ cùng thông
Khúc ca Ngư phủ vang cùng bến sâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm tháng về già tính thích yên,
Quan tâm mọi sự sẽ ưu phiền.
Xét mình không thấy gì hay cả,
Không đấu tranh về rừng ở riêng.
Gió thổi rừng tùng bay giải đới,
Trăng miền soi núi đàn treo trên.
Cùng thông bạn hỏi chi cho mệt,
Vang vọng ca chài bãi cát liền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Về già thích tĩnh mịch
Sự việc chẳng quan tâm
Tự biết không mưu kế
Nên về rừng ẩn thân
Gió thông thổi áo hưu
Trăng núi soi đàn cầm
Ông hỏi về “cùng, thông”
Nghe chài ca bến đầm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Về già ưa tĩnh mịch
Mọi sự chẳng quan tâm
Nghĩ lại không còn cách
Rừng xưa trở lại thăm
Gió tùng lùa vạt áo
Trăng núi chiếu đàn cầm
Bạn hỏi điều hơn thiệt
Bến chài cao giọng ngâm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]