曲江陪鄭八丈南史飲

雀啄江頭黃柳花,
鵁鶄鸂鶒滿晴沙。
自知白發非春事,
且盡芳尊戀物華。
近侍即今難浪跡,
此身那得更無家。
丈人文力猶強健,
豈傍青門學種瓜。

 

Khúc giang bồi Trịnh bát trượng nam sử ẩm

Tước trác giang đầu hoàng liễu hoa,
Giao tinh khê xích mãn tình sa.
Tự tri bạch phát phi xuân sự,
Thả tận phương tôn luyến vật hoa.
Cận thị tức kim nan lãng tích,
Thử thân na đắc cánh vô gia.
Trượng nhân văn lực do cường kiện,
Khởi bạng Thanh Môn học chủng qua.

 

Dịch nghĩa

Trên cành liễu nơi đầu sông chim sẻ rỉa hoa,
Đàn le le đậu đầy nơi bến trong.
Tự biết rằng đầu bạc rồi thì có gì mà vui,
Nhưng kệ cứ đem chén vàng mà hân hoan cùng cảnh đẹp.
Được chầu gần cho tới nay khó mà lông bông,
Cái thân này sao mà lại lâm vào cảnh không nhà.
Sức sáng tác của ông còn tráng kiện lắm,
Sao lại về nơi cửa xanh để học trồng dưa được.


(Năm 758)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Trên liễu đầu sông, sẻ rỉa hoa
Le, mòng, bãi nắng, đậu gần xa
Chén vàng dốc rượu vui ngày đẹp
Đầu bạc thương xuân tủi phận già
Áo mũ dễ đâu chơi bạt mạng
Vợ con mất đứt thú không nhà
Sức ông còn khoẻ, tài còn cứng
Câu chuyện trồng dưa hãy bỏ qua


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hoa vàng sẻ mổ liễu đầu sông
Chim nước đậu đầy bãi nắng trong
Tiếc tuổi xuân sờ đầu trắng bạc
Mến phong cảnh chuốc chén thơm nồng.
Nay đây áo mũ giang hồ dứt
Thì được thân nhàn nhà cửa không.
Tài sức ông còn cường tráng lắm
Dòng nho sao học bí bầu trồng!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sẻ rỉa liễu vàng nơi đầu sông,
Le le, chim nước chật bến trong.
Vẫn hay chẳng thể vui đầu bạc,
Thôi để mà thương chuốc chén nồng.
Chức tước tới nay tin chưa thấy,
Thân này nào được vẫn nhà không.
Các ông sáng tác còn sung sức.
Há chọn Thanh môn dưa học trồng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chim sẻ rỉa hoa vàng cành liễu
Le le đầy tạnh ráo bãi sông
Tự hay tóc bạc hết xuân
Chén vàng cứ việc hoan hân cảnh này
Được hầu vua tới nay khó ẩn
Lẽ nào ta lâm cảnh không nhà
Sức ông sáng tác còn xa
Cửa xanh há lại trồng dưa học đòi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cành hoa sẻ rỉa liễu đầu sông,
Đàn vịt trời đầy đậu bến trong.
Tự biết kém vui rằng tóc bạc,
Hân hoan cảnh đẹp chuốc chung nồng.
Thân này lâm cảnh không nhà cửa,
Chầu được gần nay khó bỏ không.
Sáng tác sức ông còn tráng kiện,
Sao về nơi cửa xanh dưa trồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời