13/08/2022 10:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc giang bồi Trịnh bát trượng nam sử ẩm
曲江陪鄭八丈南史飲

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/01/2014 13:43

 

Nguyên tác

雀啄江頭黃柳花,
鵁鶄鸂鶒滿晴沙。
自知白發非春事,
且盡芳尊戀物華。
近侍即今難浪跡,
此身那得更無家。
丈人文力猶強健,
豈傍青門學種瓜。

Phiên âm

Tước trác giang đầu hoàng liễu hoa,
Giao tinh khê xích mãn tình sa.
Tự tri bạch phát phi xuân sự,
Thả tận phương tôn luyến vật hoa.
Cận thị tức kim nan lãng tích,
Thử thân na đắc cánh vô gia.
Trượng nhân văn lực do cường kiện,
Khởi bạng Thanh Môn[1] học chủng qua[2].

Dịch nghĩa

Trên cành liễu nơi đầu sông chim sẻ rỉa hoa,
Đàn le le đậu đầy nơi bến trong.
Tự biết rằng đầu bạc rồi thì có gì mà vui,
Nhưng kệ cứ đem chén vàng mà hân hoan cùng cảnh đẹp.
Được chầu gần cho tới nay khó mà lông bông,
Cái thân này sao mà lại lâm vào cảnh không nhà.
Sức sáng tác của ông còn tráng kiện lắm,
Sao lại về nơi cửa xanh để học trồng dưa được.

Bản dịch của Nhượng Tống

Trên liễu đầu sông, sẻ rỉa hoa
Le, mòng, bãi nắng, đậu gần xa
Chén vàng dốc rượu vui ngày đẹp
Đầu bạc thương xuân tủi phận già
Áo mũ dễ đâu chơi bạt mạng
Vợ con mất đứt thú không nhà
Sức ông còn khoẻ, tài còn cứng
Câu chuyện trồng dưa hãy bỏ qua
(Năm 758)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Đời Hán cửa đông nam thành Trường An sơn xanh, sau này phiếm chỉ cửa thành nơi kinh đô.
[2] Thiệu Bình tước Đông Lăng hầu, cuối đời Tần lui về trồng dưa ở Thanh Môn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khúc giang bồi Trịnh bát trượng nam sử ẩm