勸酒

勸君一醆君莫辭,
勸君兩醆君莫疑,
勸君三醆君始知。
面上今日老昨日,
心中醉時勝醒時。
天地迢遙自長久,
白兔赤烏相趁走。
身後堆金拄北斗,
不如生前一樽酒。
君不見:
春明門外天欲明,
喧喧歌哭半死生。
遊人駐馬出不得,
白轝素車爭路行。
歸去來,頭已白,
典錢將用買酒喫。

 

Khuyến tửu

Khuyến quân nhất trản quân mạc từ,
Khuyến quân lưỡng trản quân mạc nghi,
Khuyến quân tam trản quân thuỷ tri.
Diện thượng kim nhật lão tạc nhật,
Tâm trung tuý thì thắng tỉnh thì.
Thiên địa điều dao tự trường cửu,
Bạch thố xích ô tương sấn tẩu.
Thân hậu đôi kim trụ Bắc Đẩu,
Bất như sinh tiền nhất tôn tửu.
Quân bất kiến:
Xuân Minh môn ngoại thiên dục minh,
Huyên huyên ca khốc bán tử sinh.
Du nhân trú mã xuất bất đắc,
Bạch dư tố xa tranh lộ hành.
Quy khứ lai, đầu dĩ bạch,
Điển tiền tương dụng mãi tửu khiết.

 

Dịch nghĩa

Mời ông một chén, xin ông đừng từ chối.
Mời ông chén thứ hai, xin ông đừng nghi ngại,
Mời ông chén thứ ba để ông mới biết rằng:
Nét mặt hôm nay già hơn hôm qua,
Trong lòng lúc say [thoải mái] hơn lúc tỉnh.
Trời đất xa xa tự còn mãi,
Thỏ trắng (mặt trăng) quạ đỏ (mặt trời) cứ chạy theo nhau.
Chết rồi thì dù vàng có chất cao tới sao Bắc Đẩu,
Cũng đâu bằng lúc sống có một chén rượu.
Ông thấy không:
Ngày xuân tươi sáng, ngoài cửa trời đã rạng,
Ồn ào những lời ca tiếng khóc cho đời nửa sống nửa chết.
Khách rong chơi phải dừng ngựa không đi được,
Vì trên đường xe trắng xe tía đang tranh nhau đi.
Quay về thôi, đầu bạc rồi,
Cầm đồ lấy tiền mua rượu uống.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Mời anh một chén, anh chớ từ,
Mời anh hai chén, chớ nghi ngờ,
Mời anh ba chén, mong anh rõ.
Bữa nay mặt già hơn bữa qua,
Khi say lòng hơn lúc tỉnh đấy.
Trời đất mênh mang còn mãi mãi,
Thỏ trắng, quạ vàng cứ vút mau.
Vàng chạm Bắc Đẩu để về sau,
Chẳng bằng lúc sống, rượu một chén.
Thấy chăng ai:
Ngoài cửa Xuân Minh, trời đã sáng,
Khóc cười sống chết, đời hoà chen.
Khách chơi dừng ngựa, đi không nổi,
Xe trắng ngựa tía còn tranh đường.
Về đi thôi, tóc đã bạc,
Uống nào, cầm đồ mua rượu thêm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mời anh một chén, chớ từ,
Mời anh hai chén, ngần ngừ...ngại chi?
Mời anh ba chén, anh thì:
Hôm qua, nay đã già đi chút rồi.
Lúc say tâm lại sáng ngời,
Đất trời thăm thẳm đổi dời dài lâu.
Quạ vàng, thỏ trắng đuổi nhau,
Chết rồi, Bắc Đẩu vàng dầu chất cao.
Không bằng một chén rượu đào!...
Anh thấy chăng:
Cửa Xuân Minh sắp sáng sao?
Vừa ca, vừa khóc, ồn ào tử sinh.
Ngựa qua chẳng được, phải đình,
Xe hồng xe trắng, tranh mình lối đi.
Lại,...đi,...đầu bạc còn gì,
Cầm đồ mua rượu, uống đi kẻo hoài...

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chén nầy xin chớ chối từ
Chén thêm đừng có ngần ngừ cho qua
Tỏ lòng mời chén thứ ba
Bữa nay nét mặt đã già sọm thêm
Trong người khi xỉn hơi men
Ung dung hơn lúc hãy còn chưa say
Đất trời mãi thế xưa nay
Đôi vầng nhật nguyệt vẫn thay đổi hoài
Chết rồi vàng chất đụng trời
Đâu bằng lúc sống được vui chén nồng
Này này bạn có thấy không
Cửa ngoài trời đã sắc hồng hồng lên
Tiếng cười tiếng khóc đua chen
Nửa phần sống chết khó toàn vẹn đâu
Khách chơi dừng bước đợi lâu
Ngựa hồng xe trắng tranh nhau lấn đường
Về thôi!mình đã tóc sương
Cầm đồ mua rượu gởi hồn Lưu Linh

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mời một chén xin đừng từ chối
Chén thứ hai đừng vội ngại nghi
Chén thứ ba để giác tri
Mặt nay già xấu so bì hôm qua
Lòng lúc say hơn là lúc tỉnh
Trời đất xa tự mãi dài lâu
Quạ vàng thỏ trắng theo nhau
Chết rồi vàng chất tới sao Bắc này
Đâu bằng lúc sống uống say
Ông thấy chăng:
Ngày xuân tươi cửa trời rạng sáng
Ồn ào đầy chết táng sống ca
Khách rong chơi phải dừng xa
Đường xe quan lớn tranh ra chật rồi
Đầu đã bạc, quay về thôi
Cầm đồ mua rượu ông tôi uống tràn.

15.00
Trả lời