Cụ hâm rượu nữa đi thôi
Be này chừng sắp cạn rồi còn đâu
Rồi lên ta uống với nhau
Rót đau lòng ấy vào đau lòng này.
Tôi say?
            Thưa trẻ chưa đầy
Cái đau nhân thế thì say nỗi gì
Đường xa ư cụ?
                      Quản chi
Đi gần hạnh phúc là đi xa đường.

Tôi là nắng - Cụ là sương
Tôi bừng dậy sớm, cụ nương bóng chiều
Gió mưa tóc cụ đã nhiều
Lòng còn gánh nặng bao nhiêu khối tình.
Huống tôi mái tóc đang xanh
Vâng, tôi trăm thác ngàn ghềnh còn đi
Với đời một thoáng say mê
Còn hơn đi chán về chê suông đời.
Rót đi, rót rót đi thôi!
Rót cho tôi cả mấy mươi tuổi đầu
Nguồn đau cứ rót cho nhau
Lời say sưa mới là câu chân tình.


Ngã Tư Sở, 1938

Ở trên là bản chép theo bản thảo tác giả để lại và bản in trong tập Rau tần (1986). Có bản in tiêu đề là Với Tản Đà. Bản đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy (1938) có tiêu đề Mộng uống rượu với Tản Đà và nội dung như sau:
Cụ hâm rượu nừa đi thôi
Be này đã cạn hết rồi còn đâu?
Rồi lên ta uống với nhau
Rót đau lòng ấy vào đau lòng này.
Say đâu? Lòng chửa được đầy
Cái đau nhân thế thì say nỗi gì?
Đường xa ư cụ? Quản chi
Đi gần hạnh phúc là đi xa đường.
Tôi là nắng - Cụ là sương
Tôi bừng dậy sớm, cụ nương bóng chiều
Gió mưa tóc cụ đã nhiều
Lòng còn nặng chứa bao nhiêu khối tình.
Mắt trong môi thắm đầu xanh
Đời tôi trăm thác ngàn ghềnh còn đi
Có gì đắm đuối say mê
Lòng chưa tê tái chưa tê tái đời.

Rót đi, rót... rót đi thôi
Rót cho tôi cả năm mươi tuổi đầu
Nguồn đau cứ rót cho nhau
Lời say sưa mới là câu chân tình.

Viết trong một lúc say -  Ngã Tư Sở 1938
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]