Chưa có đánh giá nào
18 bài thơ
Tạo ngày 12/05/2008 13:21 bởi Cammy, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 15/12/2008 06:07 bởi Vanachi
Danh sách đầy đủ các bài thơ trong tập:
1. Thu
2. Mưa đêm lều vó
3. Mấy ngày mưa
4. Mẹ nuôi con
5. Với Tản Đà
6. Tha hương
7. Lưu biệt
8. Thưa bà
9. Đôi mùa
10. Đời một nhà văn
11. Hết cố nhân
12. Thơ không có tên
13. Mười năm
14. Lòng chiến sĩ
15. Độc hành ca
16. Tương tư
17. Tiễn biệt
18. Gửi người thêu thơ
19. Sầu chung
20. Chiều mưa xứ Bắc
21. Xuống đò
22. Đêm trừ tịch
23. Chiều loạn
24. Gió gác Sơn Nam
25. Say ca
26. Có nhau
27. Những cánh thơ vàng