24/05/2022 16:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuyến tửu
勸酒

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/03/2008 08:29

 

Nguyên tác

勸君一醆君莫辭,
勸君兩醆君莫疑,
勸君三醆君始知。
面上今日老昨日,
心中醉時勝醒時。
天地迢遙自長久,
白兔赤烏相趁走。
身後堆金拄北斗,
不如生前一樽酒。
君不見:
春明門外天欲明,
喧喧歌哭半死生。
遊人駐馬出不得,
白轝素車爭路行。
歸去來,頭已白,
典錢將用買酒喫。

Phiên âm

Khuyến quân nhất trản quân mạc từ,
Khuyến quân lưỡng trản quân mạc nghi,
Khuyến quân tam trản quân thuỷ tri.
Diện thượng kim nhật lão tạc nhật,
Tâm trung tuý thì thắng tỉnh thì.
Thiên địa điều dao tự trường cửu,
Bạch thố xích ô[1] tương sấn tẩu.
Thân hậu đôi kim trụ Bắc Đẩu,
Bất như sinh tiền nhất tôn tửu.
Quân bất kiến:
Xuân Minh môn ngoại thiên dục minh,
Huyên huyên ca khốc bán tử sinh.
Du nhân trú mã xuất bất đắc,
Bạch dư tố xa[2] tranh lộ hành.
Quy khứ lai, đầu dĩ bạch,
Điển tiền tương dụng mãi tửu khiết.

Dịch nghĩa

Mời ông một chén, xin ông đừng từ chối.
Mời ông chén thứ hai, xin ông đừng nghi ngại,
Mời ông chén thứ ba để ông mới biết rằng:
Nét mặt hôm nay già hơn hôm qua,
Trong lòng lúc say [thoải mái] hơn lúc tỉnh.
Trời đất xa xa tự còn mãi,
Thỏ trắng (mặt trăng) quạ đỏ (mặt trời) cứ chạy theo nhau.
Chết rồi thì dù vàng có chất cao tới sao Bắc Đẩu,
Cũng đâu bằng lúc sống có một chén rượu.
Ông thấy không:
Ngày xuân tươi sáng, ngoài cửa trời đã rạng,
Ồn ào những lời ca tiếng khóc cho đời nửa sống nửa chết.
Khách rong chơi phải dừng ngựa không đi được,
Vì trên đường xe trắng xe tía đang tranh nhau đi.
Quay về thôi, đầu bạc rồi,
Cầm đồ lấy tiền mua rượu uống.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Mời anh một chén, anh chớ từ,
Mời anh hai chén, chớ nghi ngờ,
Mời anh ba chén, mong anh rõ.
Bữa nay mặt già hơn bữa qua,
Khi say lòng hơn lúc tỉnh đấy.
Trời đất mênh mang còn mãi mãi,
Thỏ trắng, quạ vàng cứ vút mau.
Vàng chạm Bắc Đẩu để về sau,
Chẳng bằng lúc sống, rượu một chén.
Thấy chăng ai:
Ngoài cửa Xuân Minh, trời đã sáng,
Khóc cười sống chết, đời hoà chen.
Khách chơi dừng ngựa, đi không nổi,
Xe trắng ngựa tía còn tranh đường.
Về đi thôi, tóc đã bạc,
Uống nào, cầm đồ mua rượu thêm.
Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006
[1] Chỉ thời gian trôi nhanh.
[2] Chỉ bọn công tử giàu sang, ham chơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Khuyến tửu